Меден слитък от фонда на Историческия музей е част от изложбата „Злато и бронз: метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха“, подредена в Националния археологически институт с музей при БАН. Слитъкът бе включен и в неотдавна състоялата се археологическа изложба във Виена.  
Русенският меден слитък от бронзовата епоха беше подложен на изотопен анализ от проф.Ернст Перницка в германския град Манхайм. Резултатите показаха, че най-вероятно той произхожда от остров Кипър. Това отвежда към най-голямата колективна находка в света от 354 медни слитъка от острова на Афродита, открити в потънал кораб от 14 в. пр.Хр. при Улубурун, Турция.
Медният слитък има четириъгълна форма с издължени краища, наподобяваща разпъната животинска кожа. Върху него има знак за теглова стойност. Използван е като домонетна форма през късната бронзова епоха с еквивалент на 1 меден талант, равен на 26 кг.