Две кражби на ток в Юделник разследва полицията. В единия случай от захранващ къща проводник на електропреносната мрежа преди електромера била пусната жица към едноетажна пристройка. В другия в електромерно табло бил направен монофазен контакт, който се захранвал от проводник, свързан директно към захранващ кабел и пак се заобикаля електромерът. 
Кражбата на ток е подсъдна, наказанията са до 5 години затвор и до 15 000 лева глоба, отделно се възстановяват щетите на Енергото.У