Хората с трайни увреждания да бъдат пенсионирани до живот, предлагат патриотите, предаде репортер на БГНЕС.

„ОП проведохме среща с национално представителните организации на хора с увреждания. Една от основните теми, които поставихме в тази сфера, беше за преоценка на начина, по който се прави медицинската експертиза, оценката на работоспособността. Това породи една много сериозна активност в правителството, имаше работни групи. Вече имаме продукт, който е внесен от МС в НС“, коментира Искрен Веселинов от ОП.

Затова и патриотите инициирали среща, защото искали този тип реформа да се направи с участието на хората с увреждания, а не въпреки тях или ощетявайки ги. „Имаме съмишленици в тяхно лице, защото те са също толкова заинтересовани от това да има контрол, да се получава помощ само от реални инвалиди и тази помощ да бъде адекватна“, изтъкна Веселинов.

Коментирали няколко „тесни места“ в концепцията, която излиза от МС и ОП успокоили представителите на хората с уврежданията, че тя не е окончателна.

„Тепърва предстои тези неща да се гледат в НС. Като може би най-спешно е виждането, което е останало в концепцията, че ще има две комисии-едната за медицинската експертиза и една за работоспособността. Тези хора би следвало да се разхождат от комисия в комисия, това трябва да бъде решено. Не може да разхождаме хората с увреждания от инстанция на инстанция“, подчерта още Искрен Веселинов.

От своя страна Калин Поповски от ОП заяви, че проблемите на хората с увреждания са много реални и припомни, че хората с увреждания са около 900 000 - 1 млн. и се разделят на две големи групи.

„Около 450 000 са тези, които са между 18 и 60 години. Те имат ТЕЛК-ови решения в работоспособна възраст и още около половин милион, които имат интеграционни добавки, които са на хора, пенсионирани по възраст“, посочи Поповски.

„Имаме амбицията за около 2 години, т.нар. гръцки модел, отново тези хора да преминат през тези комисии за нова оценка на медицинската работоспособност. През годините знаем, че тази цифра се е увеличила сравнително повече отколкото са евентуалните хора с увреждания. Трябва да има някаква такава ревизия и този публичен ресурс да се изразходва за хората, които имат нужда от това нещо“, каза Поповски.

„Другото важно, което поставиха като условие е това - хората, които имат трайни увреждания и, които медицинските експерти са преценили, че са до живот, не трябва да имат срочни ТЕЛК-ови решения. Няма смисъл да ги разхождаме през 2 - 3 години отново по комисии, при положение, че човек е ослепял завинаги или няма крак или ръка. Тези хора трябва да бъдат пенсионирани до живот“, обясни Калин Поповски.

Това е второто правителство, което се захваща с един тежък проблем - да се сложи ред в сектора на хората с увреждания в България и да се промени политиката към и за тях, смята Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България.

Според него по инициатива на ПГ на ОП е започнала много дълбока реформа в тази сфера, за да се реформира най-напред оценката на вида и степента на увреждането, тоест медицинската експертиза. След това да се пристъпи към един нов за България модел- оценка на експертизата на работоспособността.

„Досега действащия от много десетилетия модел е да има пряка връзка между степента на увреждането и неработоспособността на дадено лице с увреждане. Искаме този модел да бъде прекратен и да се премина към съвременен европейски медико-социален модел в центъра на който да бъде човека с увреждане. В тази сфера се разработват две концепции на много високо ниво на абстрактност, което поражда много неясноти каква ще е реалната бъдеща политика и законодателните решения“, посочи Васил Долапчиев.

Днешната среща давала сигурност, че политиците имат добрата воля да подобрят ситуацията, а не да я влошат, че няма да се касае за икономии на ресурс, а за по-ефективно управление на ресурса

„Декларирам, че хората с увреждания в България категорично сме за това онези, които са влезли в системата на хората с увреждания, ако не отговарят не необходимите медицински критерии, да бъдат изхвърлени. Всякаква корупция в тази сфера трябва да бъде пресечена един път завинаги“, каза още Долапчиев.