Кметът на община Ветово Георги Георгиев заедно с представители на други български общини и фирми участва в семинар за обмяна на опит и добри практики и създаване на партньорства в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Срещата се проведе в столицата на Норвегия Осло и беше организирана от норвежката компания „Грийнзоун“ АС. Участниците в семинара се запознаха с утвърдени практики и с постигнатите резултати в община Осло и водещи норвежки компании по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Те се срещнаха с потенциални партньори и посетиха т.нар. „пасивни“ къщи, които са енергийно независими. Участието на представители на българските общини и фирми бе финансирано по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.