Отличия и грамоти получиха русенски учени на тържественото събрание на русенския клон на Съюза на учените за Деня на народните будители. 
Почетния знак на Съюза на учените получи доц.Цецка Рашкова, дългогодишен преподавател в Русенския университет. За високи научни постижения бяха отличени доц.Асен Асенов, доц.Миглена Колева, гл.ас.Гергана Станева-Златанова, доц.Стефан Янев, гл.ас.Георги Кадикянов. 
Грамоти за цялостно научно творчество получиха проф.Пламен Даскалов, доц.Васко Добрев, проф.Борислав Ангелов, проф.Велизар Павлов, доц.Галина Крумова. 
Връчени бяха също грамоти за дългогодишен стаж, за високи постижения в различните сфери на науката, за цялостно творчество. 
Отличени бяха и два екипа - на катедрите „Мениджмънт и бизнес развитие“ и „Български език, литература и изкуство“.
В навечерието на 1 ноември и Русенският университет връчи специални отличия. Това са почетни звания, които бяха присъдени на проф.Кольо Кожухаров, удостоен с признанието „Почетен професор на РУ“ и доц. Петър Русев и доц.Цецка Рашкова, които от вчера са носители на званието „Почетен доцент“.