Още един кредитор беше добавен към списъка с дружества, на които „Русенска корабостроителница Запад“ АД дължи пари. Това е „Булгаргаз“ ЕАД, който има тригодишен договор с предприятието за доставка на синьо гориво, влязъл в сила на 1 януари 2016 година. В документа имало и клауза, която касае доставения, но неприет газ. Според „Булгаргаз“ част от сумата по нея не е издължена и юристите на енергийния гигант са внесли в Районния съд иск за 4114,12 лева по няколко фактури, издадени между януари и април тази година. Съдът изпълнил задължението си да насрочи дело и да уведоми ответника, както и да го информира какви ще са последиците, ако от Корабостроителницата не вземат отношение по случая. Въпреки всичко се случило точно това и се стигнало до приемането на неприсъствено решение, което е окончателно и влиза в сила от момента на произнасянето му. При него се признават абсолютно всички претенции на ищеца. Така освен посочената сума, Корабостроителницата вече дължи на „Булгаргаз“ 66,78 лева неустойка върху главницата, 0,09 лева законна лихва и 264,56 лева деловодни разноски.