Огромното мнозинство от българските граждани са с подчертано етатистки нагласи спрямо ролята на държавата. 90% от всички анкетирани българи в национално представително проучване са на мнение, че образованието и здравеопазването трябва да са напълно безплатни, а 86% споделят позицията, че трябва да се гарантира минимален доход на всеки човек, както и че държавата е длъжна да осигури работа на всеки, който иска да работи. Това са изводите от национално представително проучване на изследователски център „Тренд“.
Анкетите показват, че огромният процент от българите не са наясно с начина, по който се финансира държавата и не осъзнават простия факт, че за да даде тя на някого пари, тръбва първо да ги вземе от друг или пак от него. От една страна българинът отчетливо изисква сериозна роля на държавата в живота си и можество безплатни услуги от нейна страна. Той обаче не е склонен срещу това да се повишават данъците, които са основният източник на приходи за бюджета. 
Традиционното схващане, че подобни нагласи са наследство от социализма, не е достатъчно обяснение, защото се забелязва, че сред най-младите възрастови групи съотношенията са напълно сравними с общата картина, констатират от „Тренд“.
Друг извод, който правят анализаторите, е, че съществува сериозен дял недоверие спрямо богатите хора в България. Нещо повече, според голяма част от българите успехът зависи много повече от това кого познаваш, а не дали работиш усърдно.
68% от анкетираните са на мнение, че всички милионери са натрупали богатството си по незаконен път, като само 21% са на обратното мнение.
Заключението се потвърждава и от данните от друго твърдение, че в България можеш да станеш богат по честен път, като две трети от хората не са съгласни с това.