Извънредно изследване на проби от четири пункта в Русе във връзка с многобройните оплаквания на граждани не показа замърсяване на въздуха в града, съобщи РИОСВ. Изследването е направено в началото на октомври, за да се елиминира влиянието на битовото отопление, при което се използват всевъзможни материали, включително и напоените с лепила и химикали изрезки от мебелната промишленост.
На проверка са подложени Западната промишлена зона, Индустриалният парк, квартал „Възраждане“ и местността Левента. И на четирите места не са открити проверяваните 11 летливи органични съединения (ЛОС), които биха могли да бъдат изпуснати от производствата в двете промишлени зони на Русе. Анализът е направен в акредитирана лаборатория в Стара Загора.
В индустриалните зони няма превишение на летливи органични съединения. Установените в Индустриалния парк толуен и хлор-бензен са под допустимите стойности, посочва РИОСВ. 
Качеството на въздуха се следи редовно от трите автоматични измервателни станции в квартал „Възраждане“ и „Здравец-Изток“, а данните се публикуват всеки ден на интернет страницата на инспекцията, напомнят от службата и дикларират готовност при нужда отново да направят извънредни изследвания.