Общината отново ще направи опит да намери инвеститор за строеж на жилища срещу обезщетение на общинския терен на ул. „Неофит Бозвели“ 29. Това е трети поред конкурс за учредяване право на строеж, след като предходните се провалиха поради липса на интерес. Новият търг е насрочен за 5 януари догодина, а предложения ще се приемат до 20 декември 2017. Сделката предвижда на терена да бъде вдигната 5-етажна жилищна сграда, като в нея общината придобие част от жилищата и един търговски обект общо в размер на минимум 20% от разгърнатата застроена площ.