Община Русе пусна отново обществената поръчка за изграждането на система за видеонаблюдение в реално време на 30 главни натоварени кръстовища, през които преминават линиите на градския транспорт. Тя бе спряна в края на май заради жалба за дискриминационни условия в техническите спецификации. Проверка на Комисията за защита на конкуренцията не установи нарушения и общината обяви повторна процедура за избор на фирма, която да достави и монтира оборудването. Малко преди поръчката да е обявена отново в редакцията на „Утро“ постъпи сигнал от гражданин за процедурата за видеонаблюдението. Обвиненията основно бяха насочени към това, че документацията е написана за точно определена фирма, с която общината се е договорила предварително. Оказа се, че това е стар сигнал за предходната процедура, от антимонополната комисия са разгледали едно по едно обвиненията в него и те са отхвърлени.
Монтирането на 282 камери ще подобри организацията на движението, ще се следи натовареността на трафика, ще се намалят предоставките за инциденти и ще се гарантират обществения ред и сигурност. Камерите към системата ще имат функция да разчитат регистрационните табели на автомобилите и да извършват статистическа оценка на база преброяване на превозните средства. Информацията от видеонаблюдението ще се архивира и ще може да бъде препращана към оперативния център на полицията в града. 
За контрол на трафика и спазването на правилата за движение камери ще бъдат поставени на 30 възлови кръстовища, сред които по „Липник“ и „Чипровци“, „Плиска“ и „Тулча“, по „Борисова“ с „Неофит Бозвели“ и „Ген. Скобелев“, „Мидия Енос“ и „Николаевска“.
Видеонаблюдение ще се осъществява по „Христо Ботев“-“Васил Левски“, „Цар Освободител“ и „Съединение“, както и на кръстовищата на „Липник“ с „Иван Ведър“, с „Дебър“, с „Цар Освободител“, с „Котовск“ и „Братислава“. 
Ще се следят и водачите, които минават по кръстовищата на „Цар Освободител“ с „Христо Ботев“, „Николаевска“ и „Сент Уан“, „Доростол“ и „Яребична“, „Яворов“ и „Чипровци“. 
Камери ще бъдат монтирани и по кръстовищата на „Борисова“ с „Хан Крум“, „Мария Луиза“ и „Панайот Хитов“. 
Системата за видеонаблюдение ще контролира и натоварените кръстовища „Ген. Скобелев“ с „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, „Тулча“ с „Цветница“, „Съединение“ с „Майор Атанас Узунов“, „Цар Освободител с „Шипка“, „Васил Левски“ с „Даме Груев“. 
Камери ще записват и по „Христо Ботев“-“Никола Й. Вапцаров“, „Чипровци“-“Тича“, „Стефан Стамболов“-“Сент Уан“, „3-ти март“-“Росица“, както и по реконструираната „Потсдам“ с „Академик Михаил Арнаудов“. 
Поставянето на камери на всички натоварени кръстовища в Русе ще позволи в реално време да се получава информация за натовареността на кръстовищата, за възникнали инциденти, което пък дава възможност за по-доброто им регулиране и бърза реакция при инциденти. Новоизградената система ще е съвместима със съществуващата, като ще има възможност да се добавят и подсистеми за управление на трафика.
Поръчката за доставка, монтаж и въвеждането в експлоатация на оборудването е на обща стойност 1,5 млн. лева без ДДС, а срокът за изпълнение една година, като е предвиден и гаранционен срок на оборудването от две години. Обществената поръчка е част от втория етап на проекта за надграждане на интелигентната транспортна система по оперативна програма „Региони в растеж“. 
Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 24 ноември, а на 27 специална комисия ще ги отвори.