Екипи на „Напоителни системи“ вече почистват дигите на река Студена в община Ценово преди предстоящата зима и предвид очакваните по-обилни дъждове. Коритото на реката не е почиствано от 2005 година и се е превърнало в гора, но са предприети необходимите мерки. В тази връзка областният управител Галин Григоров проведе вчера и допълнителна среща с ангажираните институции, като предстои от Областното пътно управление да почистят и терена около моста. 
В началото на юли над 5000 дка земеделска земя и много стопански дворове в Караманово бяха под вода, а причината беше именно преливането на река Студена и рибарниците в близкото Хаджи Димово след поройни валежи. 
Това всъщност е единственото по-проблемно съоръжение на територията на областта, стана ясно след като този месец беше извършена есенна проверка на хидротехническите съоръжения, язовирните стени и потенциално опасните водни обекти. 
Няма сериозни проблеми. Ситуацията е нормална и всичко е под критичните точки, каза за „Утро“ Григоров.
Почистването на коритото на реката е ангажимент на Министерството на околната среда и водите, за бреговете отговорност носи общината, за дигите - „Напоителни системи“, а извън границите на урбанизираната територия дейностите се организират и координират от областния управител. Ситуацията е сложна и за да се реши проблемът, трябва да се променят законите, посочи областният управител. В тази връзка той ще организира среща със заинтересованите страни, на която да се коментират законови промени в тази посока. 
А иначе проверката на язовирните стени и съоръженията към тях започна в началото на октомври в община Русе, където бяха огледани дигите на река Дунав и речните легла на Русенски Лом, рибарници, язовирите „Николово“, „Образцов чифлик“, Тетово, отводнителната помпена станция в Мартен и сгуроотвала на ТЕЦ. В община Бяла бяха проверени седем язовира, както и дигите и речните легла на река Янтра и съоръжения от Полско Косово до Стърмен и река Шипа. Есенната проверка обхвана общините Две могили и Борово, като бяха огледани три язовира и дигите на Дунав, Баниски и Черни Лом. В община Ветово са проверени хранилища на „Каолин“, един язовир и дигите на Бели Лом, а в Ценово освен дигите на река Студена, са проверени тези на Дунав и Янтра, помпена станция, авариен склад и съоръжения. Дигите и речните корита на Русенски Лом, Мали Лом, Бели Лом и Дунав на територията на община Иваново, помпените станции Божичен и Красен - експлоатационни сондажи, собственост на ВиК, също са били обект на проверката. Огледите на водните обекти завършиха в община Сливо поле, където бяха проверени дигите на Дунав, аварийни складове и съоръжения, а също и отводнителните помпени станции в Ряхово, Бръшлен и влажната зона „Калимок-Бръшлен“.