Скок на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи включва проектът за държавен бюджет  2018 г., публикуван вчера от Министерството на финансите. Предвижда се увеличаване на размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 година, на 560 лв. от 1 януари 2019 година и на 610 лв. от 1 януари 2020 година. Промяната ще се отрази на близо 16 хил. работещи в Русенско. Според данните на статистиката, назначените на минимална заплата в областта към края на юни са 15,9 хил. човека.
За работещите обаче има и лоши новини. От 2018 г. с един процентен пункт се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, което значи, че отчисленията от заплатите ни, които отиват у държавата, ще се увеличат. 
За периода 2018-2020 година се увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. За 2018 година той ще е в размер на 510 лв.; за 2019 година - 560 лв.; за 2020 година - 610 лв., като отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи, съобразно облагаемия доход.
От началото на 2018 година се предвижда и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лева. 
В периода 2018-2020 г. продължава увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете.