6,18% годишно е среднопретеглената доходност на Универсалните пенсионни фондове, в които родените след 1960 г. внасят 5% от заплатата си за втора пенсия. Това показват данните на Комисията за финансов надзор за периода от 30 септември 2015 г. до 29 септември 2017 г. 
Най-добре сред универсалните пенсионни фондове се представят „Съгласие“ и „Ен Ен“, обявили доходност от 7.24 и 6.8%. Над 6% отчитат също и от „ДСК-Родина“, „Алианц България“ и „Доверие“.
Средната доходност на професионалните фондове, където се осигуряват допълнително категорийните работници, е 6.39 на сто. Най-добри са резултатите на „Доверие“ и „Ен Ен“, отчитащи съответно 7.68 и 7.36%.
Най-добри резултати отчитат доброволните пенсионни фондове, където хора се осигуряват за старини по собствено желание. Среднопретеглената доходност е 7,89%. Най-добре се представят ПОИ и „Съгласие“, постигнали доходност от 10.22 и 9.21 на сто. Над 8% са реализирали от „Ен Ен“ и „Доверие“.