Екип от Русе изобрети устройство за установяване на времето на спиране на жизнените функции при човека. То е предназначено за съдебната медицина, засега е изработено в един образец и се търсят производители за серийно производство за нуждите у нас и в чужбина. Полезният модел получи наскоро свидетелство за регистрация в Патентното ведомство на България, съобщи „Монитор“.
Притежатели на изобретението са двамата млади учени Ивайло Иванов и Любомира Димитрова, преподавателят в Русенския университет доц. Анелия Манукова, изпълнителният директор на УМБАЛ-Русе д-р Иван Стоянов, който е съдебен лекар, и д-р Пламен Димитров, също съдебен лекар и експерт в крайдунавския град. Патентен представител на екипа е инж. Койчо Митев.
Устройството, което се състои от няколко блока - захранващ, за електромеханично въздействие, за измерване на цвят и др., изследва образувалите се постмортални петна по кожата в резултат на биохимични процеси в тялото след настъпването на биологичната смърт. То позволява да бъдат избегнати субективните грешки при отчитането на параметрите на тези петна, което може да се случи при ръчното прилагане на сила на натиск или при използването на динамометър.
Устройството на русенския екип осигурява прецизност в работата на съдебния лекар, гарантира висока точност на резултатите и свежда субективния фактор до възможния минимум. Техническото решение позволява да бъдат изготвени обективни доказателства - приложения към експертизите в съдебната медицина, обобщава изданието.