До 30 септември „Енерго-Про Мрежи“ е изразходвало за ремонтни дейности 5,142 млн. лв. и допълнително е инвестирало 15,400 млн. лв. за повишаване на сигурността на електрозахранването и превантивно недопускане на аварии. Електроразпределителните съоръжения в Североизточна България вече са подготвени за работа при зимни условия, съобщиха от дружеството. Извършени са обслужване и ремонтни дейности, обходи, инспекции и огледи на подстанциите, възловите станции, трафопостовете, кабелните линии и въздушните електропроводи собственост на компанията.
Екипите на „Енерго-Про“ са обходили 7316 км електропроводи, извършени са ремонти по близо 7000 трафопоста. В рамките на подготовката за зимния сезон са долети 38 тона техническо масло, необходимо за безаварийната работа на трансформаторните съоръжения, подменени са 12 017 изолатора и 974 стълба средно и ниско напрежение. Почистени от растителност са 2136 км въздушни линии, 819 км мрежи ниско напрежение са реконструирани, като е монтиран по-устойчив на неблагоприятни атмосферни условия усукан изолиран проводник.
„Енерго-Про Мрежи“ ще посрещне зимния период с 382 подготвени и оборудвани екипа за поддържане на мрежата. За локализиране и отстраняване на повреди в подстанциите ще дежурят още 58 служители. Автомобилният парк включва 618 специализирани автомобили, от които 410 високопроходими джипове за отстраняване на повреди по съоръженията в труднодостъпни райони. Отделно екипите разполагат с 317 леки автомобила.