Два от трите проекта, по които ученици от СУ „Възраждане“ работиха през учебната 2016/2017 година на платформата eTwinning, са наградени с Национален етикет за качество. Единият проект е на 9 А клас - „Европейският съюз накратко за тийнейджъри“ в партньорство с училища от Италия, Испания, Швеция, Турция, Румъния. Вторият е на 11 А клас „Покажи ми твоята зелена карта“ за екологични енергийни източници в България и в страните-партньори Франция, Турция, Сърбия, Италия, Румъния, Германия.