Броят на имотните сделки в Русенска област през третото тримесечие намалява спрямо миналата година, но се забелязва значителен ръст на регистрираните наеми и договорни ипотеки. Това показват данните в Имотния регистър на Агенцията по вписванията.
За периода 1 юли-30 септември са регистрирани общо 1421 сделки с недвижими имоти, при 1528 за същия период на миналата година. Намалението е с около 7 на сто. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти - жилища, земи, търговски и производствени помещения. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при не повечето от 1/3 от покупко-продажбите. 
Данните на Агенцията по вписванията показват значително увеличение на договорните ипотеки. Техният брой през юли-септември нараства до 375, което е с 23 на сто повече от миналогодишните 306 за същия период. Изглежда, че значителното намаление на лихвите по ипотечни кредити дава ефект и все повече русенци теглят заеми, като дават в залог вече притежаван от тях имот. Това обаче не означава, че с кредита непременно се купува друг имот, той може да се използва за всичко. Обратна е ситуацията с учредените законни ипотеки, каквито се вписват (обикновено от банките) когато за обезпечение на кредита служи закупуваният имот. Те намаляват с 20 на сто до едва 105 през третото тримесечие. Така че закупените със заем имоти са някъде между 105 и 437, което представлява доста малка част от регистрираните сделки.
За сметка на намалелите покупко-продажби се увеличават регистрираните наемни договори, показват данните на Агенцията по вписванията. Броят им нараства с почти една трета спрямо третото тримесечие на миналата година до 511. Въз основа на тези числа не може обаче да се каже, че има някаква тенденция към живот на квартира за сметка покупката на собствен дом, тъй като се знае, че повечето договори за наем на жилища остават само устни, без да се регистрират черно на бяло.
За цялата 2016 г. бяха регистрирани 5857 сделки с имоти. В последните години в Русенско се сключват 1200-1700 сделки всяко тримесечие и засега не се забелязва някакви признаци за забележим ръст.