Множество сигнали за сладникави миризми в западния район на Русе - около Стоматологията, Централна гара и БРП, са постъпили вчера в екоинспекцията. По този повод експертите извършиха извънредни проверки в Западна промишлена зона, като първоначално е обходен районът, откъдето са сигналите. Около Централна гара е усетена слаба сладникава миризма.
Проверени са също площадките на „Оргахим“, но инсталациите за производство на бои не са работили. На площадката на „Оргахим резинс“ са проверени всички етапи на производство, като е установено, че вентилационните инсталации са работили в нормален режим. От дружеството е изискана информация за режима на работа на инсталациите, произведените продукти, както и видовете вложени разтворители в тях. Ще бъде направена и обстойна проверка на количествата и времето за съхранение на суровините в резервоарния парк на площадката на „Оргахим резинс“. 
От екоинспекцията ще продължат проверките на площадките на бивши предприятия в Западна промишлена зона, които са отдадени под наем на фирми. Предстои да излязат и резултатите от извършеното миналата седмица пробонабиране в този район. Пробите се анализират в Регионална акредитирана лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора.