Половината места в Спешна помощ са свободни. В центъра в Русе работят 10 лекари при 20 места по щат, а в Бяла назначените са двама от шест места. През последните 7 години лекар при нас не е постъпвал, посочи директорът на службата д-р Пенка Бахчеванова на вчерашното заседание на областната комисия по здравеопазване. 
Няма и кандидати, въпреки че в Русе се предлагат дрехи, храна и други придобивки. Те обаче не могат да заменят неадекватното спрямо стреса и спецификата на работата заплащане.
Подобна е картината и с фелдшерите. Изход от ситуацията се търси с извънреден труд и наемане на лекари по втори договор, като се търсят основно такива, които вече са минали през Спешна помощ и са запознати с изискванията там. А лекарите ще стават все по-необходими, защото населението в областта застарява и боледува, сочи статистика на Регионалната здравна инспекция, огласена от главния експерт Иванка Славкова.
Към декември миналата година населението в областта е било 223 479 души с лек превес на нежния пол - на 1000 мъже се падат 1047 жени. За тяхното здраве са се грижили 732 лекари в болниците и лекарските практики.
Средната възраст на мъжете е 42.8 години, а на жените 46.7 години, като тенденцията е цифрите да растат. Тревожен факт е, че хората над 65 години са 50 818 или почти всеки четвърти, а децата до 15 години са почти два пъти по-малко - 28 042. За здравето на всички се грижат 732 лекари в болниците и лекарските практики.
683 094 заболявания са регистрирани миналата година в здравните заведения в областта, като близо една трета или 242 363 са новооткрити. Преобладават болестите на органите на кръвообращението, следвани от болести на дихателната система и костно-мускулната система. Най-малко през годината са били очните заболявания, а като тенденция през последните 10 години се отчита спад на туберкулозата.
Хората с онкологични заболявания са 12 441. При над 10% от тях - 1273 души, диагнозата е поставена миналата година.
Лечебните здравни заведения за болнична помощ са 9 с 1773 легла. Сред тях са две университетски болници, една многопрофилна, четири специализирани, една по физикална и рехабилитационна медицина.