За втори път конкурсът за учредяване право на строеж на общинския терен на ул. „Неофит Бозвели“ 29, срещу което общината да получи обезщетение в бъдещата сграда, се провали. Отново не се намери нито един кандидат, който да подаде документи за участие в насрочената за 18 октомври процедура. Това е втори опит на общината, след като на първия конкурс през юни също нито една фирма не прояви желание да участва. Предстои да бъде обявен наново търг и да се направи пореден опит за реализиране на сделката. А тя предвижда на терена да бъде вдигната 5-етажна жилищна сграда, като общината придобие част от жилищата и един търговски обект в размер на минимум 20% от разгърнатата застроена площ. Имотът на „Неофит Бозвели“ 29 представлява незастроен терен от 1028 кв.м, който е подходящ за жилищно строителство. Обявената начална цена беше 700 510 лева без дължимите данъци и такси. Срокът за изграждането и въвеждането в експлоатация на жилищната сграда - заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради, е 2 години от издаването на разрешението за строеж.