Десетото издание на международния научен форум „Арнаудови четения“ събира в петък в Русенския университет близо 80 български и чуждестранни учени от над 20 висши училища, от научноизследователски центрове, музеи, историци, архивисти, студенти. Форумът се открива с пленарни доклади на проф.Пенка Радева от Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“ и доц.Руси Русев от РУ. Международното участие ще бъде от университета в сръбския Нови Сад, Югозападния държавен университет в руския Курск и университета „Мария Кюри-Склодовска“ в полския Люблин. Десетото издание на конференцията е посветено на 50-годишнината от създаването на Катедрата по български език, литература и изкуство в РУ. 
На 20 октомври от 18 ч в библиотека „Любен Каравелов“ ще бъде открита изложбата „Акад.Михаил Арнаудов - нови щрихи към личната библиотека“ с най-новите документи и издания, принадлежали на бележития литератор, дарени през 2016 г.