„Хлябът свързва нашите спомени и нашите мечти“ бе мотото, което събра дамите от русенския клуб „Сороптимист“, студентите от клуб „Млад социален педагог“ към Русенския университет и децата от центровете за работа с деца от улицата и за настаняване на деца на БЧК. Всички заедно месиха хляб и говориха за силата на тази българска традиция. Събитието беше част от европейската инициатива „Седмица на хляба“ по проекта „Хлябът свързва“ на европейската асоциация ДАНЕТ.
Най-малките рисуваха с пръсти върху брашно и разказаха своите спомени, свързани с хляба, и мечтите си. Дамите от „Сороптимист“ помогнаха в замесването на обща питка, побрала положителната енергия на участниците на възраст от 7 до 60 години. Преди изпичането на питката всички се включиха в наричането, древна българска традиция. Студентите, които провеждат своята практика в двата центъра, останаха заинтригувани от метода на правене на хляб като средство за социално общуване, разработен от Надежда Савова и прилаган в световен мащаб от мрежата „Хлебни къщи“.                                    У