Професор Венелин Терзиев от Русенския университет бе удостоен със званията член-кореспондент и Доктор хонорис кауза на Руската академия по естествознание, а също и с титлата „Заслужил деятел на науката и образованието на РАЕ“. Това стана в Сочи, където проф.Терзиев бе поканен заедно с декана на Машинно-технологичния факултет проф.Бранко Сотиров да участва в работата на есенната сесия на Руската академия по естествознание.