Не е установено превишение на нито един от показателите, по които мобилна автоматична станция от 13 октомври мереше качеството на атмосферния въздух в Русе. Правени са замервания на основните замърсители, както и на допълнителните сероводород, амоняк и фини прахови частици. До момента няма притеснителни резултати и не е отчетено замърсяване на въздуха. Това стана ясно вчера, след като областният управител Галин Григоров направи проверка на поставената до Втора пожарна на бул. „България“ мобилна автоматична станция. Тя бе предоставена временно от екоминистерството и дойде в Русе от Плевен, а днес отпътува за Разград. 
Умишлено обществеността не беше уведомена, че мобилната станция е на територията на града, за да няма съмнения за манипулации и че предприятията и фирмите не работят в нормален цикъл. Първите няколко дни минаха, отчетени са резултатите, вече са изпратени в РИОСВ и ще бъдат публикувани. Периодично тази станция ще бъде на територията на града на различни места и ще имаме точни данни за замърсяванията във всяка една част, ако има такива, каза областният управител Галин Григоров. Станцията няма да е единственото нещо, което ще се случи за Русе, посочи още Григоров. Със съдействието на Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда до месец и половина се очаква на различни места в града да има няколко допълнително разширени газанализатори, които денонощно и постоянно да мерят всички видове газови замърсители, обясни още областният управител. 
Служителят в мобилната станция инж.Ивайло Чифлигарски също потвърди, че до момента не са установили превишение на нито един от показателите по нормативна база. Замърсяванията, които се очакват в региона, са с органичен характер и за тях се правят допълнителни измервания, а резултатите тепърва се очакват, отбеляза той. Главният експерт в Изпълнителната агенция по околна среда коментира също, че „Монтюпе“ не е единственият замърсител. Източниците са твърде много, трябва да бъдат локализирани и да се направи подробен анализ, каза Чифлигарски.