Д-р Никола БЕНИН Иконом Петър Костов Арнаудов (1828-1884) е от будителите, които безкористно отдават целия си живот „на ползу роду“, като изграждат и укрепват базисните ценности на общността. Със...