Протест на прокуратурата доведе до ново дело за източване на ДДС срещу 34-годишния собственик и управител на фирма „Никком-ГН“ Русе Генчо Николов, който вече бе оправдан по същото обвинение от Окръжния съд. Сега процесът ще се гледа в Апелативния съд, където магистратите трябва да решат доказани ли са твърденията на държавното обвинение, че на 10 декември 2009 година Николов е опитал да получи от държавния бюджет 13 400 лева чрез справка-декларация за ДДС с невярно съдържание, дневник за покупки към нея и четири данъчни фактури, издадени от регистрирания в Просена ЕТ „Джорджи 09“ на 74-годишния Георги Иванов. Според обвинението престъплението е в особено големи размери, но е останало недовършено поради съмнения за измама.
На 14 юни 2017 година Окръжният съд прецени, че въпреки наличието на безспорни данни за извършване на престъпление обвинението против подсъдимия Генчо Николов не е доказано, а от събраните доказателствата не може да се направи извод за извършено от него друго престъпление.
Предстои насрочване на дело в Апелативния съд във Велико Търново, междувременно „Никком-ГН“ ЕООД е обявена в несъстоятелност.