22 028 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе за деветмесечието на 2017, което е 78.4% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. Това съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева, като отбеляза, че в сравнение със същия период на миналата година са събрани общо с 1 683 000 лв. повече. 
Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти е в размер на 5 827 000 лв. при план 7 800 000 лв. Приходите от този вид данък са с 1 954 000 лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. 
Робева коментира, че постъпленията от другите данъци и такса битови отпадъци се доближават до тези от същия период на миналата година, като очакванията са да бъдат изпълнени приходите, заложени в бюджета на общината. От данъка върху превозните средства са събрани 4 391 000 лв. при план 5 100 000 лв., а от патентния данък - 173 000 лв. при план 240 000 лв. Приходите от такса битови отпадъци са 8 710 000 лв. при план 11 100 000 лв. 
Сумите, които са събрани от селата към общината, са 281 000 лева. 
630 данъкоплатци са се възползвали от онлайн системата за плащане на местни данъци и такси, която беше пусната през април. Те са внесли в хазната общо 51 298 лв, каза още данъчната шефка.  
Общината работи активно и по събирането на старите задължения. За деветмесечието са издадени 1904 акта за установяване на общински публични задължения. Общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 4 037 000 лв., като в това число 2 527 000 лв. по издадени актове и през предходни години, посочи Робева. Преди издаването на актовете са изпратени 1857 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. До НАП и частни съдебни изпълнители са предадени 747 преписки за образуване на изпълнителни производства срещу некоректни длъжници.