Общинските терени в пространството между улиците „Панайот Волов“ и „Бозвели“ ще бъдат благоустроени, като ще бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили и ново озеленяване. Паркингът ще е за посетителите на Задругата на майсторите, тъй като сегашният пред входа на сградата е с нерегламентиран подход откъм „Бозвели“. Освен това ще се проектира и улица, която да свързва новия паркинг. Предстои да се извърши геодезическо заснемане на терена, да се изясни съществуват ли проводи от инфраструктурната мрежа и да се предвиди реконструкцията им, ако е необходимо.
В тази връзка общината обяви обществена поръчка за проектирането и строителството на паркинга, обслужващата улица и благоустрояването югоизточно от Задругата. За целта са заделени 137 000 лева, а срокът за изпълнение на поръчката е пет месеца, като в тях не се включва времето по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж. Фирмите кандидати могат да подават оферти до 17 октомври, а на следващия ден комисия ще ги отвори и разгледа.