Дело за причинена смърт на 59-годишна хигиенистка в „Лубрика“ заради неспазване на условията за безопасен труд тръгна вчера в Окръжния съд. Случаят е от средата на 2012 година, а делото се води срещу управителя на  фирмата за производство на смазочни продукти в химическата промишленост Славко Славов. Той е обвинен за лишаване на живот от немарливо изпълнение на условията за безопасен труд на работните места и нормите на пожарна безопасност на обекти в експлоатация.
На 8 юни 2012 година хигиенистката Димитринка Симеонова измила епруветките с n-хексан, с които са вземани проби от произведените от фирмата масла и ги поставила в сушилнята в миячното помещение на лабораторията. При включването й обаче се получила искра, която взривила натрупания с времето химикал, който е три пъти по-тежък от въздуха. Избухналият пожар обгорил тежко жената и въпреки дългата борба за живота й тя починала на 30 юли.
Според обвинението миячното не било пригодено за работа с хексан, а мястото на сушилнята не било в него. Делото бе насрочено за юли, после бе отложено за септември и след изчистване на всички въпросителни около него вчера му бе даден ход. Защитата на Славко Славов поиска то да се гледа по нормалния ред и затова бяха разпитвани близо 30 свидетели, поради което то ще продължи и днес.