Производството на зеленчуци в Русенско расте. Това става ясно от данните за заети със зеленчукопроизводство площи и регистрираните земеделски производители, изнесени вчера от Областна дирекция „Земеделие“ по време на заседание на областната комисия по земеделие с председател зам. областния управител Свилен Иванов. Доклад за развитието на земеделието в региона представи Гюнай Кадънкова - директор на главна дирекция „Аграрно развитие“ в ОДЗ.
Площите, върху които се отглеждат зеленчуци, се увеличават почти три пъти в периода 2014-2017 г. - от 470 ха през 2014 г., те нарастват до 559 ха след година, през 2016 г. достигат 680 ха, а през миналата година отбелязват рязък скок до 1327 ха. Кадънкова обясни положителната тенденция с промяната на мерките за подкрепа и субсидиране, като за първи път за недофинансираните в България сектори плодове, зеленчуци и животновъдство се отдели отделен пакет обвързана подкрепа в размер на 13% от общия европейски пакет финансова директна подкрепа.
Най-вече заради увеличеното финансиране за по-дребните фермери се отчита и ръст на регистрираните земеделски производители в Русенско. От 2358 през 2014 г., те вече са над 2700. Излизането на светло на голяма част от тях се дължи именно на мерките за обвързана подкрепа, които се прилагат само към регистрирани замеделски производители. 
Основна спирачка пред развитието на зеленчукопроизводството остава трудната реализация на готовата продукция. Най-големият проблем е липсата на дори едно преработвателно предприятие в областта. Отсъствието на голям клиент принуждава производителите да продават стоката си най-вече на дребно или да търсят пазари в по-отдалечени региони, което пък е свързано с по-високи транспортни разходи.
През последните години в Русенска област е налице трайна тенденция към увеличаване на използваната земеделска площ, която е 89% от общия размер на земеделските площи. През тази година се обработват 168 834,6 ха, което е с около 1500 ха (15 000 декара) повече в сравнение с 2014 г.