Очарован съм от красотата на тези четири града, които наистина са същински дунавски перли, казва още в началото на разговора ни арх.Спиридон Ганев по повод неговата графична изложба в централното фоайе на...