Наталия ГРЪНЧАРОВА 
Съдът отмени глоба от 1500 лева, наложена от Сметната палата на директора на Изпълнителната агенция за Проучване и поддържане на река Дунав (ИА ППД) Павлин Цонев. Причината за санкцията е удължаване с 36 дни на договор за обществена поръчка. 
Всяка година Сметната палата прави програма за проверки. Така през 2016 г. се падало да провери ИА ППД и то за цялата й дейност през 2015 г. Одиторите попаднали на въпросния договор с изпълнител „Гео-Чонов“ ООД за „Изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на река Дунав и свързването й с EUREF“. Обществената поръчка била проведена изрядно, същото важало и за сключения контракт на стойност 329 613 лв. без ДДС. Работата по изпълнението му пък трябвало да приключи за 203 дни (почти 8 месеца). 
Анексът за удължаването на договора с 36 дни, който бил сключен на 15 април 2015 г., обаче привлякъл вниманието на проверяващите. Мотивът за него бил „непреодолима сила“ заради тежките зимни условия между 1 и 14 декември 2014 г., от 27 декември 2014 до 10 януари 2015 и от 7 до 13 февруари 2015 г. Тъй като трябвало да се работи на място, а тежката зима не само правела твърде трудна работата, но и застрашавала нейното качество, на изпълнителя се наложило да не прави нищо през тези дни и затова му била необходима отсрочката за довършване на започнатото. 
Тогава действащото законодателство уреждало, че изменението на договор за обществена поръчка чрез допълнително споразумение може да стане само при непредвидени обстоятелства. Според одитора обаче за всеки е ясно, че през зимата времето е лошо и затова решил, че има не непредвидени обстоятелства, а закононарушение. В средата на 2016 г. бил написан актът, а през декември и наказателното постановление с глобата. 
Съдът обаче не се съгласил с тези заключения, тъй като изпълнителят работел не само в град Русе, където и според магистратите за всички е ясно, че зимата е твърде тежка, но и на други места по българския бряг, като се изградят нови 198 геодезични точки с подземен център, а за 9 от тях се налагало и нивелиране на терена. Всичко това ставало през зимата на различни места в твърде обширна територия по българския участък на реката и никой не е можел да предвиди, на кое от тях в кой ден точно какви ще бъдат спецификите на метеорологичните условия, особено през зимата, когато времето бързо се влошава. 
Затова решението било, че нарушение на закона няма и глобата била отменена.