- Г-н Шопов, „Дунав“ спечели първия турнир под ваше ръководство, макар и приятелски. Какви са вашите впечатления? - Получи се много добър турнир в Пловдив, организацията бе отлична, за което искам да благодаря...