С нови интересни и много ценни дарения посреща поредния си професионален празник русенското подразделение на Държавен архив (ДА). Напоследък все повече оптимизъм вдъхва фактът, че немалко личности оценяват по достойнство ролята на институцията, която пази историческата памет на града, съсловието, страната, и се обръщат към нея с желанието да предадат там за съхранение части или целите семейни архиви. Така се засилва убеждението, че все още не е изтляло напълно  усещането на хората за историчност и за важността на това да запазиш за поколенията ценни детайли, от които би могло да се сглоби цялостна картина за различни процеси и събития. 
Даренията от последно време особено много ни радват, казва началникът на ДА Русе Стефка Маринова. Тя и служителите - тези верни и всеотдайни пазители на историята, оценяват много високо всеки документ, всяко писмо, снимка, кореспонденция, свидетелство, което разказва от своя гледна точка за отдавна отминали времена. 
Едно от даренията, с които напоследък много се гордее русенският Архив, е попълнението, направено след кончината на големия български драматург и театрален историк Василен Васев. То е с изключителна стойност и съдържа извънредно ценна информация за развитието на театралния живот в Русе, казват от ДА. Това е 
личният фонд на Василен Васев - театровед и доктор по изкуствознание
Неговият живот и професионални интереси са свързани с Русе и русенския драматичен театър „Сава Огнянов“ в продължение на 20 години - от 1970 до 1989 г., когато Васев е драматург на театъра. Този период от неговия живот влиза основателно в разработките на театралния историк - именно Васев е автор на две задълбочени исторически проучвания, свързани с бележитите събития в русенската драма. В резултат на това се появяват неговите четири книги, посветени на ДТ „Сава Огнянов“: „Елена Стефанова - творчески портрет“, „Светлик на Дунава“, „Русенски обелиск“ и „Градината на музите“. В „Градината на музите“ Василен Васев проследява един от най-пълноценните периоди в историята на русенския театър - 1922-1945 г., когато тук работят изтъкнати български театрали като Владимир Тенев, Стефан Киров, Петър К.Стойчев, Никола Икономов, Тачо Танев, Александър Иконографов. 
Документите, които получи ДА Русе благодарение на вдовицата на Василен Васев - Марина Прашанова, и изкуствоведката Таня Тамахкярова, отразяват научните занимания на драматурга. Дарението включва също и много биографични документи - дипломи, свидетелства, писма, много снимки, печатни произведения и др. Това е по-голямата част от личния архив на Васев, която според неговата воля влиза в ДА, друга част е предадена на Съюза на артистите в България. 
Друго интересно ново постъпление е личният фонд на Емилия Петрова Костова, дългогодишен преподавател по пиано в Училището по изкуствата и артист-музикант в Русенската опера. Тя е родена на 30 януари 1926 г. в Русе, в семейството на Петър и Надежда Костови. Родителите й притежават Пивоварната фабрика „Света Петка“ и фабрика „Сирма-Приста“, обясниха от Архива. Емилия Костова е завършила Държавна музикална академия в София, специализирала е в Залцбург, нейни ученици са носители на много международни музикални награди.
Дарението включва лични документи, нотни тетрадки, музикални пиеси
покани, афиши, програми за концерти, а също сертификати от завършени курсове в Залцбург, албуми със снимки и др. Всички материали са оригинали. 
С огромно удовлетворение и благодарност посрещат в ДА Русе даренията, които правят бивши ректори на Русенския университет. Един от тях е проф.Атанас Митков, който е бил два мандата ректор на ВТУ „Ангел Кънчев“ - от 1987 до 1993 г. По време на неговото управление във ВУЗ-а се откриват нови специалности и факултети като „Право“, „Бизнес и мениджмънт“ и именно благодарение на това ВТУ прераства в Русенски университет. В неговото дарение преобладават документи, чийто автор е самият той, те отразяват както неговите научни занимания, така и административния му опит в битността му на ректор. 
Много ценен и интересен е документалният фонд на друг университетски ректор - проф.Борис Томов, ръководил русенския ВУЗ от ноември 1993 г. до ноември 2003 г. Негова е заслугата да се открият педагогическите специалности, „Европеистика“, „Промишлен дизайн“ и „Кинезитерапия“. 
Към важните и приносни документи, свързани с  академичното образование в Русе, 
принос прави и дарението на друг ректор - проф.Митю Кънев
Личните документи, с които той обогатява колекцията на ДА, са свързани  неговият професионален път като ръководител на катедра „Металознание и технология на металите“, зам.-ректор по учебната работа и като ректор от 1983 до 1987 г. Дарението на проф.Митю Кънев попълва също и информацията за развитието на вакуумните технологии, за подготовката на научни и инженерни кадри и за изграждането на материално-техническата база на университета. 
Важно попълнение на фондовете на Държавния архив в Русе са дарените от Русенския митрополит Наум документи на Борис Иванов Маринов, който е роден през 1870 г. в Свищов. От 1890 г. до пенсионирането си през 1931 г. Маринов заема сравнително високи постове в системата на Българските държавни железници - помощник началник гара Разград; началник на жп станция Ветово; подначалник на гара Русе; експедитор при гара Русе; началник на гарата в Провадия; началник на гарите в Разград, Каспичан и Варна. Борис Маринов е бил на стаж през 1897 г. в централната гара Норд в Брюксел, Белгия. Награден е с пет ордена за гражданска и военна заслуга и царски орден „Св.Александър“ за 40 години предана служба.
Документите на пръв поглед нямат отношение към Русе, но те имат своето научно, стопанско, културно, а и политическо значение за страната, казват от ДА. В значителна степен те представят административната комуникация в България от началото на XX век до 30-те години на века и са дело на различни административни структури - дворец, съд, община и т.н. Почти всички документи са оригинали или заверени преписи на оригинали. Трудно е да се установи доколко фондът е пълен, но няма данни документи, принадлежали на Борис Маринов, да са постъпвали в други структури на Държавна агенция „Архиви“, а това прави значението на жеста на владиката Наум още по-сериозно и значимо, казват от ДА-Русе.  
Митрополит Наум е направил още едно дарение - два албума, лично откупени от него
за да бъдат предадени в архива. Първият албум съдържа снимки от влизането на българските войски в Южна Добруджа след подписването на Крайовската спогодба от септември 1940 г. Снимките са свидетелство и илюстрация на политическия момент, на настроението на местното население и неподправената радост, с която то посреща българските воини. Вторият албум е със снимки от погребението на Доростолски и Червенски митрополит Михаил, починал на 8 май 1961 г.  
Сред останалите нови постъпления в Държавен архив Русе правят впечатления дарителските жестове, направени от други русенци. Еберхард Унджиян, дългогодишен музеен работник, завеждащ отдел „Природа“ в Историческия музей, който след пенсионирането си работи като експерт биолог към Природен парк „Русенски Лом“, допълва своя личен фонд, създаден през 2004 г., с два нови документа - негова служебна кореспонденция на немски и български език, публикации в специализирани издания и периодичния печат, снимки от експедиции от периода 1962-2016 г. 138 архивни единици съдържа фондът на Димитър Роев, един от създателите на литературен кръжок „Н.Вапцаров“ в Русе.
Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Русе внася своята 
лепта, която попълва ценните притежания на русенския архив 
и добавя нови щрихи към историята на обществено-политическия живот и на Русе, и на България. Материалите, предоставени от русенската регионална структура на съюза, ще влязат в галерията от архивни фондове, свързани с историята на Пети пехотен Дунавски полк и офицерския корпус на града. Документите включват протоколи от заседания на Управителен съвет на РСОСЗР, преписки с други институции, планове и отчети на РСОСЗР, а също договори за дарения, печатни издания, снимки, грамоти и др. В по-голямата си част това са оригинали, но има и копия, поясняват от архива.