Стандартът на живот в Русе е на ниво 38% от средноевропейския според последните регионални данни на Евростат за 2015 г. Като цяло доходите в страната догонват средните в ЕС, но това се отнася най-вече за София, а пропастта между столицата и провинцията се увеличава. Това показва анализ на Института за пазарна икономика.
Брутният вътрешен продукт на глава от населението в област Русе е 38% от средното в ЕС в стандарт на покупателна способност (СПС). Това е имагинерна валута, с една единица от която можеш да си купиш еднакво количество стоки и услуги в различните страни. Т.е. последните данни на Евростат показват, че един средностатистически русенец с доходите си може да си купи 38% от това, което може да закупи средният европееец или разликата в доходите е 2,63 пъти.
Според данните на Евростат, стандартът на живот в София вече е над средноевропейския на ниво 102%. Огромната пропаст в стандарта на живот между отделните области на страната обаче продължава да се отваря. Най-бедните области в България през 2006 г. са на ниво 22% от средните доходи за ЕС - Видин, Силистра, Сливен и Ямбол. Най-богатата тогава област отново е столицата с БВП/глава, равно на 80% от средното за съюза. Т.е. тогава разликата между най-бедните и най-богатата област е почти 4 пъти. През 2015 г. тази разлика вече е близо пет пъти, тъй като най-бедните области почти не са мръднали нагоре и са на ниво от 23% от средното за ЕС (Силистра, Сливен и Перник), а София достига 102%. Разрастването на разликата между София и най-бедните области се отчита и през 2015 г. спрямо 2014 г., когато София е на ниво 100% от ЕС-28, а най-слабо развитата област в страната (Силистра) отново е на 23%.
Дори и втората и третата по доходи области в страната са с БВП/глава наполовина на това в София в относителен план. Това за пореден път показва, че разликите между доходите в България са най-вече по линия на разделението между столицата и останалата част на страната. В област Стара Загора БВП на човек в СПС е 52% от ЕС-28 през 2015 г., а в широката област София - едва 49%. Те са следвани от област Варна с БВП/човек, равно на 48% от средноевропейското. Освен тези 4 области, всички останали 22 области в страната са струпани в интервала между 20 и 40% - наблюдение, което важи за болшинството от областите от 10 години насам.
Като цяло, през 2015 г. България продължава да догонва средноевропейските нива на доходи и вече достига 47% от средното след застой на 46% през предходните 3 години. В по-дългосрочен план догонването е видимо - през 2006 г. БВП на глава в България е бил 38% от средното за ЕС, а 9 години по-късно той е с 9 пункта по-висок. Това се дължи най-вече на икономическата експанзия на София (столица) - с 22 пункта до 102%, подкрепена от ръста на област Стара Загора - с 14 пункта до 52%, област София - с 10 до 49%. Пловдив и Русе догонват с по 8 пункта за периода, до съответно 39% и 38%. 
Колкото по-висок е икономическият растеж и повече области се включват в него, толкова и процесът на догонване ще е по-бърз и по-осезаем за по-големи части от населението, казват от ИПИ.