11 идейни проекта на творци от цялата страна, които са разнообразни и все известни имена, се състезават в конкурса за концепция за изграждане на паметник на Васил Левски. Той ще е разположен в Парка на възрожденците - хълмовидната част между тротоарните алеи вдясно по средата на бул. „Съединение“. Образът трябва да бъде изпълнен в максимално реалистичен стил, а фигурата не трябва да бъде по-висока от 3 метра без постамента. Всички проектни разработки са представени в изложба в Доходното здание, а гражданите могат да направят и собствена класация. Членовете на комисията, която ще определи победител, ще се съобрази с мнението на обществеността. До 22 октомври включително русенци могат да се включат в избора на идейна концепция за изграждане на паметника, като попълнят анкета във фоайето в Доходното или дадат мнението си в сайта на общината. Гласуването там ще започне след 16 октомври, а днес „Утро“ ви предлага проектите, за да имате мнение, ако решите да се включите в допитването.
Проектите ще се оценяват от комисия с председател Светлин Русев и представители на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите, Съюза на художниците, общината, инициативния комитет и историческия музей. Тя ще заседава на 23 и 24 октомври.
За най-добрите разработки са предвидени и парични награди, осигурени от общинския бюджет. За изграждането на монумента и за облагородяване на района около него са необходими 150 000 лева, а срокът за реализация е 12 месеца и започва да тече от подписването на договора за изпълнение. След като има одобрен вид на паметник, ще започне кампания за събиране на средства, като се очаква следващата есен Русе да има паметник на Левски.