ДФ „Земеделие“ одобри 86 проекта за преструктуриране и конверсия на лозя, които ще бъдат финансирани от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2018 година. Списъкът на кандидатите, преминали през проверка и финансова оценка, вече е качен на интернет сайта на фонда.
Класирани са всички одобрени заявления, за които е предвидено авансово или окончателно изплащане на помощта през финансовата 2018 година. Сумата на одобрените за подпомагане кандидати влиза в рамките на бюджета от 30 945 321 лв. Фондът приканва всички одобрени кандидати да заповядат да подпишат договорите си.
Мярката за преструктуриране и конверсия е една от най-търсените в лозарския сектор, тъй като огромната част от масивите са стари и трябва просто да се изкоренят. За което са необходими много пари, а ресурсът по мярката е скромен. През миналата година в Русенско за преструктуриране и конверсия са одобрени едва 63,9 ха. В същото време 1340 хектара, 83,66% от всички масиви, са на възраст над 30 години и на практика не се обработват. С това темпо, осъвременяването на масивите ще отнеме 20 години, а след толкова време преструктурираните в последните години лозя вече ще са стари и отново ще са за подмяна.