От 5 до 22 октомври включително русенци могат да се включат в избора на идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците, съобщиха от общината. Това ще става чрез участие в анкета на място във Фоайе - четно в Доходното здание или чрез гласуване в интернет страницата на общината, което ще бъде активно от 16 октомври. Комисията, която ще приеме окончателното предложение, ще заседава на 23 и 24 октомври. За председател е поканен Светлин Русев.
11 идейни проекта са експонирани в пленера, като право на участие имаха скулптори, архитекти, художници, урбанисти и ландшафтни архитекти, притежаващи образователна квалификация в съответната област и обединени в проектантски колективи.