Европейският съюз е разделен на “две скорости”, ако се съди раждаемостта в държавите-членки. През миналата година в ЕС са родени 5,1 милиона бебета, 11 000 повече от 2015 година. В държавите-членки най-високите нива на раждаемост през 2016 г. са регистрирани в Ирландия (13,5 на 1 000 жители), Швеция и Обединеното кралство (и двете 11,8%) и Франция (11,7 ‰), докато най-ниските са регистрирани в южните държави-членки: Италия (7.8 ‰), Португалия (8.4 ‰), Гърция (8.6 ‰), Испания (8.7 ‰), Хърватия (9.0 ‰) и България (9.1 ‰). На равнище ЕС коефициентът на раждаемост е бил 10,0 на 1 000 жители, което поставя страната ни почти в “златната среда”. Това се разбира от отчет на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението, предаде БГНЕС.

Миграционният натиск е започнал да оказва влияние върху демографското положение на ЕС, става ясно още от подробния доклад. През 2016 г. населението се е увеличило в осемнадесет държави-членки на ЕС и е намаляло в десет. Най-голямо относително увеличение се наблюдава в Люксембург (+19,8 на 1 000 жители), пред Швеция (+ 14,5 ‰), Малта (+ 13,8 ‰), Ирландия (+ 10,6 ‰), Австрия (+ 9.5 ‰) (+ 7.6 ‰), Дания (+ 7.2 ‰), Великобритания (+ 6.5 ‰) и Нидерландия (+ 6.0 ‰). За разлика от тях, най-голямо намаление има в Литва (-14,2 ‰), следвана от Латвия (-9,6 ‰), Хърватия (-8,7 ‰), България (-7,3 ‰) и Румъния (-6,2 ‰). Като цяло, през 2016 г. населението на ЕС се е увеличило с 1,5 милиона души (+ 3,0 ‰). Увеличението на броя на населението, обаче, се дължи на нетната миграция, защото регистрираните раждания и умирания е еднакъв, т.е. естественият прираст на населението на Стария континент е нулев.

Текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца, което е по-малко с 1,5% от предходната година. Оказва се, че 2016 г. е една от годините с най-ниска раждаемост. Броят на починалите през миналата година е 107 580 души, което е 15,1%. Нивото на общата смъртност у нас продължава да е твърде високо. Общо за ЕС коефициентът на смъртност през 2015 г. е 10.2%, като смъртността в България е най-висока сред европейските страни.

Намалението на населението в страната в резултат на отрицателния естествен прираст (задържане или нарастване на отрицателния естествен прираст) се дължи главно на високите нива на общата смъртност и на продължителния акумулиращ ефект на ниската раждаемост. Ниската раждаемост не може да компенсира значително по-високите нива на смъртност.

Във всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София-град (-1.5‰) и Сливен (-2.4‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 16.9‰, следвана от областите Монтана (-13.2‰) и Кюстендил (-13.0‰). В седем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2016 година.

На фона на негативната демографска статистика, оказва се, че след 2001 г. няма достоверна информация за динамиката на общата заболеваемост на населението, за нейната структура и за интензитета й по възрастови групи, поради липсата на адекватна система за контрол на медицинската информация след настъпилите през периода промени в структурата и организацията на системата на здравеопазване.