Пристанище за обществен транспорт планират да изградят на река Дунав, в района на Западна промишлена зона две русенски фирми - „Приста Ойл Холдинг“ и „Инерт“ ООД. То ще може да приема плавателни съдове с тонаж под 1350 бруто тона и ще бъде разположено на км 499. Инвестиционното предложение в момента чака решение дали следва да бъде извършена ОВОС от Регионалната инспекция по околната среда и водите.
Пристанището трябва да подобри логистиката и разширяване на възможностите за производствената дейност на двете дружества. На него ще пристават плавателни средства, доставящи базови масла за производството на моторни масла на „Приста ойл Холдинг“ ЕАД и инертни материали за дейността на „Инерт“ ООД. На речен км 499 от река Дунав в Западна промишлена зона пред съществуващата брегозащитна дига ще се монтира плаващ метален понтон.
Връзката на понтона с брега ще се осъществи с преходен метален мост. Транспортирането на течни товари ще се извършва по тръби от понтона до производствените и складови мощности на „Приста ойл Холдинг“ ЕАД в съседен имот. Инертните материали ще се транспортират до понтона с моторни кораби с тонаж около 75 бруто тона. 
Това е всъщност втори опит на „Приста Ойл“ да изгради свое фирмено пристанище на същото място. Преди години за предложението е издадено разрешение от инспекцията, но последващо няма издадени документи по реда на Закона за устройство на територията (разрешение за строеж на пристанището и инфраструктурата), поясняват от РИОСВ. Поради това цялата процедура се започва отначало.