Народният представител Пламен Нунев и кметът на община Ценово Петър Петров имат днес среща с Великотърновския митрополит Григорий. Двамата ще поставят пред владиката въпроса за липсата на свещеници в храмовете в ценовските села. Този проблем е един от важните, които споделили кметове на селата по време на срещата си с Пламен Нунев. 
Община Ценово се обслужва от Великотърновската митрополия и проблемът с липсата на свещеници в доста отдалечените от центъра на епархията черкви е отдавна.
Вестник „Утро“ също е повдигал въпроса пред митрополит Григорий, като отговорът преди десетина години беше „Ще им кажа /на свещениците - б.а./ да идват, непременно да идват!“. Но очевидно или дядо Григорий е пропуснал да им каже, или те забравят да навестяват поверените им храмове. Защото хората в Ценово, Новград и в другите села се оплакват, че не могат нито кръщене, нито опело да направят като християни. Канят и молят русенски свещеници да дойдат за ритуала или за празници.  
Разговарях с русенския митрополит, но той не може да вземе отношение, защото това не е негова епархия, каза вчера Нунев. Затова той разчита на срещата днес, за да се разреши въпросът с липсата на попове в ценовските черкви.