1206 декара златна земя съвсем близо до Русе, в района на „Образцов чифлик“, остават без стопанин и не се обработват. Три плодородни парцела от 416, 198 и 592 дка преди години бяха отнети от Института по земеделие и семезнание и оттогава държавата ги отдава под наем всяка година. Те бяха предложени и сега на двата търга за земи от Държавния поземлен фонд, проведени през август и септември. Началната цена беше 60 лева на декар и може да се определи като по-скоро ниска за ниви с такива размери. На търговете фермерите предлагаха значително по-големи ренти, надхвърлящи дори 100 лева за декар. 
От въпросните три парцела още се прибира реколта от миналата година, но за следващата кампания не се обработват, поясни директорът на ОД „Земеделие“ Борислава Братоева. Тя обаче недоумяваше защо към окрупнените 1206 дка, не е проявен никакъв интерес.
Никакво обяснение за странния случай не предложи и председателят на фермерския съюз „Дунавско зърно“ Красимир Вълев. Той бе крайно изненадат, че тези терени са останали ненаети. „Ако знаех, че никой не ги иска, щях сам да кандидатствам за тях, въпреки че са ми малко далече“, заяви той.
Дичо Дичев, един от големите арендатори, опериращи в този район, препоръча на „Утро“ да прочете законите и наредбите, но предпочете да не обясни защо няма интерес към тези ниви. В условията за тазгодишния търг наистина имаше едно условие, което доста би затруднило по-дребните стопани - годишният наем трябваше да се заплати авансово при подписване на договора, което означаваше веднага да се броят на държавата 72 390 лева. За големите зърнопроизводители от региона обаче тази сума едва ли е някакъв сериозен проблем.
Ако след двата неуспешни търга някой поиска все пак да наеме парцелите, той ще трябва да плати тройния размер на средното рентно плащане в региона, обясни Борислава Братоева. Това прави към 150 лева на декар и при тези условия кандидати трудно може да се очакват. Другият вариант е министърът да разреши извънредно провеждането на трети търг - нещо, което не е правено от години. Но алтернативата е тези 1206 декара да останат незасети. Което най-вероятно ще се случи, тъй като сеитбата е в разгара си и времето за реакция е твърде малко.