В периода 1986-1987 г. направихме проучване на регистрираните заболявания на дихателната система в поликлиниките в деня с обгазявания, спрямо контролни дни без обгазявания. Установи се увеличение с 36%. 
По заболявания: 
за бронхиалната астма увеличението е повече от два пъти
за острите бронхити - с 50%
за пневмониите - 49%
за емфизема и хроничните бронхити - 39%
за острите инфекции на горните дихателни пътища - с 24%.
Възпаленията на очите са увеличени с 25-85%, в зависимост от концентрациите на токсичните вредности. 
Данните от Пневмофтизиатричния диспансер показват обостряне на хроничните неспецифични белодробни заболявания по време на обгазяване с 80%. 
...Заболеваемостта на дихателната система рязко се покачва след 1981-1982 г. 
Справката с приложена към нея таблица е подписана от тогавашния главен лекар на русенската Окръжна болница д-р Евгени Назъров, който също беше един от честните хора в града, който отказваше да прикрива мрачната истина.