918 първолачета в Русенска област вече са получили еднократните суми, които се дават на родителите им, за да им купят нужните неща за училище, съобщи и.д.директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Снежана Георгиева. От общо подадените досега 973 само в община Русе са постъпили 693. На 23 от заявленията са издадени откази, тъй като доходът на родителите надвишавал изисквания минимум. В момента все още се разглеждат 52 от заявленията, срокът за подаване на заявления тече до 15 октомври.