Намиращото се от близо 10 години в ликвидация „Тежко машиностроене“ ще има занапред само един ликвидатор. Такова решение е взело извънредното общо събрание на акционерите, проведено в началото на този месец. С гласа на единствения присъствал акционер - държавата в лицето на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, е освободен един от досегашните ликвидатори - Николай Добрев. По предложение на представителя на ДКК Пешо Пешев е взето и решение за ново възнаграждение на останалия единствен ликвидатор Весела Ерменкова. Тя ще получава месечно по три минимални заплати или по 1380 лева. 
Двамата ликвидатори досега вземаха по 2 бона месечно, за заработването на които не им се налагаше да правят почти нищо. Така че решението на държавата да намали възнаграждението за нищонеправене с към 60% е обяснимо, макар и закъсняло. Цялата работа бе свършена още преди години от русенски ликвидатори, които продадоха всички активи на някогашния комбинат и събраха към 4,4 милиона лева. Оттогава процедурата се протака и 2298 бивши работници и други акционери в КТМ напразно чакат да се направи разпределение на парите, за да получат полагащото им се от ликвидацията. 
Както „Утро“ писа, във фалиралата Корпоративна банка останаха депозирани 4,392 млн. лева на „Тежко машиностроене“. По-късно за част от вземанията бе оформена цесия, като по нея са получени над 1,5 млн. лева. Тези пари са налични в дружеството, но никой не се сеща да поиска разпределянето им. Както не се сещаше и преди фалита на КТБ, когато налични бяха всичките близо 4,4 милиона. Това всъщност може да направи само държавата, която има мажоритарен дял. Дребните акционери вече дори не ходят на събрания, тъй като там за милионите не се говори, сякаш парите изобщо не съществуват и всички трябва да забравят за тях. Може и така да стане - бившите служители и акционери в КТМ са предимно в пенсионна възраст, а акциите се наследяват, но след толкова време кой ли изобщо ще се сети за тях. А парите все някога ще свършат заради продължаващите напълно безсмислени разходи. През миналата година наличните за разпределяне пари са намалели с 96 хил. лева. А в края на всяка година срокът за ликвидация се продължава до края на следващата.