Част от сградата на бившата полиция получи община Бяла с решение, гласувано на вчерашното заседание на Министерски съвет. Имотът е на централната улица „Васил Левски“ 4 и представлява терен с площ 856 кв. м и построени върху него три сгради. 
Ние получаваме безвъзмездно право на собственост върху втория и третия етаж от сградата, тъй като първият е частна собственост и има аптека, лекарски кабинети. Двата етажа, както и бившите гаражи до сградата обаче са в лошо състояние и ще търсим европейски средства за възстановяването им, каза кметът на Бяла Димитър Славов. 
След ремонта се предвижда имотът да се използва от местната власт за осъществяване на административната й дейност. Ще бъдат осигурени офиси за сформирани екипи за организация и управление на проекти по оперативни и други програми със социална насоченост.