Разходите за социална защита в България през 2015 г. са се увеличили спрямо предходната година с около 2,2% до 15,8 млрд. лв., което представлява около 17,9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за същата година. В сравнение с предходната 2014 г. общите разходи за социална подкрепа се увеличават с около 2,2%, а съответният им дял от брутния вътрешен продукт намалява с 0,6 процентни пункта.
Това показват данните за България, отчетени от Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита, съобщават от Националния статистически институт.
Макар разходите за социална защита да се увеличават в номинално изражение, поради изпреварващия ръст на икономиката делът им процент от БВП се свива. През 2014 г. той беше 18,5%. 
През 2015 г. отчетените в ESSPROS приходи за финансиране на системата за социална защита в страната са в размер на 16,95 млрд. лв., от които 8,03 млрд. лв. са средства от държавния бюджет, 8,61 млрд. лв. са средства от осигурителни вноски и 309 млн. лв. са класифицирани като други приходи. Спрямо предходната година е отчетено увеличение на приходите от осигурителни вноски с 6,9%, а на вноските от държавния бюджет - с 6,6%. 
44% от социалните разходи са за пенсии по възраст, 26,8% са за болнични и здравни грижи. За „Инвалидност“ са платени 1,1 млрд. лв., или 7,6% от общо изплатените обезщетения за социална подкрепа.