Стоте най-големи технологични компании в България през 2016 г. са имали общи оперативни приходи от 4,011 млрд. евро, което е с 4,1% повече от предходната 2015 г. Това сочат резултатите от шестото поредно изследване на над 10 хил. компании от сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), опериращи в България, на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Проучването е проведено в периода май - септември 2017 година и е финансирано със собствени средства.
В стоте най-големи по приходи технологични компании през 2016 г. най-многобройна е групата на софтуерните фирми (34), следвана от тази на технологичните услуги (25) и технологичен хардуер (17).
Ето водещите компании в България по оперативни приходи през 2016 г. в различни технологични направления (по азбучен ред) според проучването: Amdocs Bulgaria, Chaos Software, CSC Bulgaria, Infopartners, Oracle East Eentral Europe Limited-Bulgaria branch, Paysafe Bulgaria, Sap Labs Bulgaria, Sirma Solutions, Telerik, VMware Bulgaria.
За да се класира една технологична компания в българския Топ100 през 2016 година, са били необходими приходи от минимум 6,83 млн. евро. Пет години по-рано - през 2011 г. стотната компания в българския технологичен Топ 100 е влязла с 4,633 млн. евро.