Обществените обсъждания и процедурата по Оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/ за бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново трябва да приключат през ноември. Проектирането и реалното възлагане на строителството ще стартират през 2018 година. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, като подчерта, че магистралата е един от двата най-важни приоритета в Северна България. 
За магистралата между Русе и Велико Търново няма да се разчита на европейско финансиране. Тя ще се финансира изцяло с бюджетни средства по линия на бъдещите приходи и постъпления от тол таксите и електронните винетки и затова изключително много форсираме процедурата за въвеждането на тол таксите и електронните винетки, каза още регионалният министър. 
А иначе трасето на магистралата ще преминава през територията на шест общини от Русенска област - Русе, Иваново, Две могили, Борово, Ценово, Бяла, а след това продължава към Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Павликени и Велико Търново. Бъдещата магистрала ще минава в непосредствена близост до 19 населени места на територията на областта. Това са Мартен, Николово, Русе, Басарбово, Красен, Божичен, Иваново, Тръстеник, Две могили, Екзарх Йосиф, Обретеник, Ценово, Белцов, Пиперково, Долна Студена, Стърмен, Бяла, Полско Косово и Пейчиново. Авторите на възложената от Пътната агенция ОВОС - софийската фирма „Данго Проект Консулт“, се спряха на вариант, който ще окаже незначително въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 по трасето, както и върху природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в тях.