Съдия Драгомир Асенов Кояджиков е един от 11 члена на новия Висш съдебен съвет, избрани от парламента. Той бе предложен от БСП.
Магистратът започва кариерата си като следовател в Окръжна следствена служба в Русе. През 2004 година е назначен за съдия в Районния съд, две години по-късно постъпва в Софийския районен съд, а от 2011 година е съдия в Апелативния специализиран съд. 
За него гласуваха 228 депутати, против беше 1.